Loading Events

All events for Ngày Quán Niệm Online vào Chủ Nhật

« All Events

August 2021

Ngày Quán Niệm Online vào Chủ Nhật

August 15 @ 9:45 am - 12:30 pm
|Recurring Event (See all)

An event every month that begins at 9:45 am on day Third of the month, repeating until October 3, 2021

Magnolia Grove Monastery, 123 Towles Rd.
Batesville, MS 38606 United States

Kính thưa quý vị Phật tử và thân hữu xa gần, Bắt đầu vào tháng 03, quý Thầy và quý Sư cô kính mời quý vị tham dự Ngày quán niệm online vào Chủ Nhật (tuần thứ nhất và thứ ba trong tháng) . Ngày quán niệm sẽ bắt đầu với pháp thoại vào 7:45 sáng (California), 8:45 sáng (Colorado), 9:45 sáng (Chicago), 10:45 sáng (New York), 10:45 tối (Việt Nam) và sau đó sẽ có tụng 14 Giới Tiếp…

Find out more »

September 2021

Ngày Quán Niệm Online vào Chủ Nhật

September 19 @ 9:45 am - 12:30 pm
|Recurring Event (See all)

An event every month that begins at 9:45 am on day Third of the month, repeating until October 3, 2021

Magnolia Grove Monastery, 123 Towles Rd.
Batesville, MS 38606 United States

Kính thưa quý vị Phật tử và thân hữu xa gần, Bắt đầu vào tháng 03, quý Thầy và quý Sư cô kính mời quý vị tham dự Ngày quán niệm online vào Chủ Nhật (tuần thứ nhất và thứ ba trong tháng) . Ngày quán niệm sẽ bắt đầu với pháp thoại vào 7:45 sáng (California), 8:45 sáng (Colorado), 9:45 sáng (Chicago), 10:45 sáng (New York), 10:45 tối (Việt Nam) và sau đó sẽ có tụng 14 Giới Tiếp…

Find out more »