Day of Mindfulness Online (available only in Vietnamese)

Kính thưa quý vị Phật tử và thân hữu xa gần,Bắt đầu vào tháng 03, quý Thầy và quý Sư cô kính mời quý vị tham dự Ngày quán niệm online vào Chủ Nhật (tuần thứ nhất và thứ ba trong tháng) . Ngày quán niệm sẽ bắt đầu với pháp thoại vào 7:45 sáng (California), 8:45 sáng (Colorado), 9:45 sáng (Chicago), 10:45 sáng (New York), 10:45 tối (Việt Nam) và sau đó sẽ có tụng 14 Giới Tiếp Hiện (tuần thứ ba trong tháng) hoặc pháp đàm.

Ngày quán niệm online sẽ được thay cho những buổi sinh hoạt tổ chức online vào tuần thứ ba và tuần thứ năm của mỗi tháng.Kính mời quý vị cùng thở, cười, lắng nghe, an trú, chuyển hoá và trị liều cùng với quý Thầy và quý Sư cô vào Chủ Nhật (tuần thứ ba và thứ năm của mỗi tháng.)

Dưới đây là địa chỉ zoom để vào tham dự:

Topic: Ngày quán niệm online Join Zoom Meetinghttps://plumvillage.zoom.us/j/8387047850…

Meeting ID: 838 704 7850Passcode: hientai

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.