thiền sư Thích Nhất Hạnh

Chân Dung

Nhạc và lời: Thiền sư Thích Nhất Hạnh Thiền ca: Sư cô Thi Nghiêm Gió sớm mai hồng lật những trang ngà Tập thơ thời gian vô cùng dệt bằng tơ lụa không gian, đóng bìa xanh rừng thẳm Những trang thơ mênh mang lòng đại dương bát ngát Tôi tìm bài thơ chân dung […]

Read More